هارد بنفش ظرفیت 1 ترابایت
مقایسه
هارد بنفش ظرفیت 2 ترابایت
مقایسه
هارد بنفش ظرفیت 3 ترابایت
مقایسه
هارد بنفش ظرفیت 4 ترابایت
مقایسه
هارد آبی 320 گیگابایت
مقایسه
هارد سبز 1 ترابایت
مقایسه
هارد سبز 500 گیگابایت
مقایسه
هارد آبی 500 گیگابایت
مقایسه
هارد آبی 2 ترابایت
مقایسه
هارد آبی 250 گیگابایت
مقایسه
هارد آبی 1 ترابایت
مقایسه